Strona wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies), aby poprawić komfort przeglądania strony.

Polityka prywatności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (Gości) w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Pawelana: https://pawelana.pl/.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest AFLOPA Nieruchomości Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, KRS 0000371631, NIP 7312029951, REGON 101002311 (dalej: Administrator).
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych Pana Mariusza Zajkiewicza, z którym można się skontaktowac pod adresem email: daneosobowe@aflopa.pl lub tradycyjnie wysysłając korespondencję na adres siedziby spółki z dopiskiem “RODO”.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:
  • przesyłania informacji handlowej (bezpłatna subskrypcja newslettera) – na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172, ust. 1, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460 t.j.), (okres przetwarzania danych do momentu wycofania zgody).
  • spersonalizowania i zapamietywania przez stronę preferencji i ustawień (cookiesy – cisteczka). Podstawą przetwarzania będzie art. 173, Pr. Telekomunikacyjnego ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460 t.j.) oraz art. 6, ust. 1lit. a RODO (zgoda), adres IP, data, godzina logowania, (okres przetwarzania danych do momentu usunięcia historii z własnej przeglądarki).
  • zawarcia lub przygotowania umowy ‘w tym umowy o określonej treści’ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (okres przetwarzania danych przez okres 5 lat po zakończeniu roku rozliczeniowego do celów księgowo-podatkowych).
  • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) imię i nazwisko, numer karty kredytowej oraz adres e-mail, NIP, KRS, (okres przetwarzania danych: 6 lat).
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które są realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (jak np. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych) zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora) dane niezbędne do realizacji praw. (okres przetwarzania danych do zakończenia sporu).
  • apobiegania nadużyciom i oszustwom – w celu zapewnienia bezpieczeństwaw zakresie świadczonych Usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora) dane niezbędne do realizacji praw. (okres przetwarzania danych: 6 lat).
 5. Odbiorcami przetwarzanych Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w:
  • kwestiach wsparcia prawnego, IT, ochrony mienia na podstawie umów, upoważnień z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych ososbowych. Podmioty trzecie działające na zlecenie i w imieniu właściciela Obiektu, w  szczególności Usługodawca, podmioty wspierające ogólną infrastrukturę teleinformatyczną właściciela Obiektu,
  • niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe oraz za pomocą kart kredytowych i debetowych,
  • podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja, prokuratura),
 1. Państwa dane osobowe będą profilowane w celu polepszenia oferty i usług Pawelana poprzez analizowanie sprzedaży.
 2. Mają Państwo prawo: 
 1. zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych,
 2. zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących go danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazał oraz – o ile jest to technicznie możliwe,
 3. zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
 4. zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy,
 5. zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,
 6. zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności,
 7. zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, Infolinia: 606-950-000 .
 2. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pliki Cookies

 1. Podczas pierwszej wizyty na stronie Pawelana  są Państwo informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik musi wyrazić zgodę na stosowanie “niebednych plików cookies”.
 2. Strona Pawelana  przetwarza tylko “niezbędne pliki cookies” które są do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert lub dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa, m.in.: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć. Te pliki są wymagane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 3. “Niezbędne pliki cookies” wymagają Twojej zgody poprzez zaznaczenie i zamknięcie okna jednak w tym rozwiązaniu nie przetwarzamy Państwa danych osobowych.
 4. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  • sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  • stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 6. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
  • pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  • pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  • pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,
  • pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,
  • narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy,
  • pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.
 7. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:
  • doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji,
  • analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.
 8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. Jak zmienia się ustawienia plików Cookie w najbardziej popularnych wyszukiwarkach: